Blog and Updates

Here we share the latest news, gardening stories, plant tips and hacks from Odla Mer team and invited experts. Enjoy reading🪴💚

Click here to find out what is new in the Odlamer app!
October 23, 2023

Create a Visual Journey of your Plant with Plant Timeline: A Gardener's Dream

Experience Plant Timeline, the ultimate tool for plant lovers and gardening enthusiasts. Cherish your plant memories, share your cherished experiences, and create a heartwarming visual history. Join the gardening community today! 🌱📸🌿

Read More
September 27, 2023

Gardening Glossary: Your Ultimate A to Z Guide for gardeners and plant lovers

Explore our comprehensive gardening terms list for quick and easy access to a wealth of horticultural knowledge. From A to Z, discover the terminology, techniques, and practices that will elevate your gardening skills. Whether you're a seasoned gardener or just starting out, our gardening glossary has you covered.

Read More
September 26, 2023

Why Tracking Your Plant's Progress Matters: Boost Your Plant Care with the Odlamer Plant and Gardening Diary App

Elevate your green-thumb game with the Odlamer Plant Diary App and our new Plant Timeline feature! Discover why tracking your plant's progress is essential for optimal care, from personalized reminders to expert advice. Cultivate a thriving garden or indoor jungle today!

Read More
September 25, 2023

Why Apple and Google Logins Matter for Gardening and Plant Care Apps

As a gardener and plant enthusiast, technology might not be your first love, but there are compelling reasons why you should embrace Apple and Google Logins in a gardening and plant care app like Odlamer.

Read More
August 25, 2023

Plantera fruktträd

Fruktträd är ett självklart inslag i många trädgårdar. Riklig skörd av frukt eller bär, svalkande skugga och vacker blomning som lockar insekter och humlor och bin till din trädgård. Här kommer tips för att hjälpa dig ge ditt träd de bästa förutsättningarna.

Read More
August 25, 2023

Citronträd skötselguide

Vackert fruktträd som för tankarna till sol och medelhavet. De första kända odlingarna i Europa fanns i Italien på 1400-talet, och den tros ha sitt ursprung i Kina och Indien. Här kan du lära dig mer om vad du kan göra för att hjälpa dem trivas i vårt klimat.

Read More
August 24, 2023

Buxbom - Plantering och skötselguide

Vintergrön växt med stort användningsområde. Kan användas som låg häck, friväxande eller som formklippt i rabatt eller kruka. I den här guiden delar vi med oss ​​av enkla skötsel och planteringsråd.

Read More
August 24, 2023

Hibiskus skötselguide

Praktfull krukväxt som tros härstamma från tropiska Asien. Med friskt grönt bladverk och bedårande blommor, från tidig vår till sen höst, är det en mycket omtyckt och odlingsvärd växt. Här kan du lära dig mer om vad du kan göra för att hjälpa dem trivas i ditt hem.

Read More
August 24, 2023

Perenner - Plantering och skötselguide

Perenner utgör stommen i en rikblommande trädgård. Att de återkommer år efter år gör dem till ett hållbart val, och de är ofta lätta att föröka genom sticklingar, avläggare eller delning. Deras stora variation i färger och blomningstid skapar en levande trädgård i ständigt förändring.

Read More
July 26, 2023

Alokasia - Information och Skötselråd

Det finns över 70 arter av Alokasia och har sitt ursprung i Sydostasien och på öarna Borneo och Filippinerna . Det dekorativa bladverket kommer med en stor variation av färg och form, och sorterna varierar i storlek, från några decimeter till flera meter höga. Här kan du lära dig mer och vad du kan göra för att hjälpa dem trivas. 

Read More
July 26, 2023

Orkidéer - Information och Skötselråd

Orkidéer är i allmänhet långlivade växter och med rätt skötsel kan de blomma i flera år. Denna livslängd gör dem till ett hållbart val som inomhusväxter. Det finns nästan 25 000 arter av orkidéer och de förekommer över hela världen. De vanligaste sorterna i handeln har sitt ursprung i Asien och Australien. Trots sitt rykte är många sorter mycket lättskötta. Läs mer vad du kan göra för att hjälpa dem trivas i ditt hem.

Read More
July 26, 2023

Lyckas med dina krukväxter

Skapa en grön oas i ditt hem med hjälp av vår guide till glada krukväxter. Här kommer några enkla tips för att lyckas!

Read More
July 26, 2023

Plantering av buskar och träd

Buskar och träd utgör stommen i din trädgård och bidrar med form och struktur. De ger skugga, vindskydd och inramning. De bidrar till en större biologisk mångfald och binder CO2. I den här guiden delar vi med oss ​​av enkla skötsel och planterings tips.

Read More
July 26, 2023

Guide till att välja klematis som är bäst för din trädgård

Klematis är en underbar klängväxt både att plantera för sig självt eller ihop med t. ex. Klätterrosor. De är uppdelade i grupper där Atragene, Viticella, Tidiga storblommiga-, och Sena storblommiga-gruppen hör till de vanligaste. Här kan du lära dig mer om vad du kan göra för att hjälpa dem trivas och vilka sorter och växtsätt som passar bäst för din växtplats.

Read More
July 26, 2023

Guide till att välja rätt rosor

Rosor är ett fantastiskt blommande inslag i trädgården eller på balkongen i en stor kruka. De är populära för sina livfulla färger och många gånger bedårande doft. Här kan du lära dig mer om vad du kan göra för att hjälpa dem trivas, vilka sorter och växtsätt som passar bäst för din växtplats.

Read More
July 25, 2023

Today, the Netherlands Welcomes Odla Mer - The Ultimate Garden App for Plant Enthusiasts! 🌱💚

Discover Odla Mer, the ultimate gardening and plant care app, now available in the Netherlands! With a vibrant gardening community and comprehensive features, Odla Mer is the go-to app for both novice and experienced gardeners. Effortlessly manage and nurture your plants, gain valuable insights, and connect with like-minded enthusiasts. Join the Green Revolution today and shape the future of gardening! Download on Apple and Android. Contact Sreemati Lalgudi Nivstrand for media inquiries. 🌿🌳🏡 #OdlaMer #GardenApp #PlantCare #GardeningRevolution

Read More
July 16, 2023

Guide för att välja rätt hortensior för din trädgård

Hortensior är vackra blommande buskar som är kända för sina stora blommor. De är populära i trädgårdar på grund av sina livfulla färger och förmåga att trivas i en mängd olika klimat. Vi delar med oss av våra tips för att välja rätt hortensior för ditt trädgårdsklimat, dina personliga och preferenser.

Read More
June 22, 2023

Connect and Engage Easily in the Odlamer Plant and Gardeners Community | Exciting App Update

Join the vibrant world of plant enthusiasts in the Odlamer community! Our latest app release introduces seamless conversations by mentioning fellow enthusiasts effortlessly, adding images in comments for visual interactions, and an enhanced onboarding experience. Update now and be part of the green revolution. Don't miss out on this exciting update! 🌿🌱🌸

Read More
June 13, 2023

Hydrangeas 101: A Beginner's Guide to Growing and Caring for Hydrangea Plants

Discover the secrets to vibrant blooms and healthy plants with our guide to hydrangea care. From watering tips to soil pH tricks, we've got you covered. Unleash your gardening skills and let your hydrangeas thrive! Download the Odlamer app to unlock the secrets of succeeding with hydrangeas.

Read More
June 9, 2023

Introducing Odlamer: Capture and Share Your Plant Journey with Videos

Enhance your plant and gardening experience with Odlamer, the ultimate app for plant enthusiasts. Share your plant journey through captivating videos, connect with fellow gardeners, and discover a vibrant gardening community. Join the only plant community with videos and unleash your creativity in the world of plants. Download now!

Read More
May 15, 2023

Practice Empathy with gardening

Next time, you are having a hard time with empathy, just think what if you or the person was a lettuce 🥬 Curious! Learn how to practice empathy with gardening.

Read More
May 15, 2023

5 tips for a great garden design

5 tips for planning a great garden design Are you designing a new garden or making changes to your current one? Here are some of our tips 🙌🏼

Read More
May 15, 2023

Avoid 6 common seed sowing mistakes!

How to avoid six common seeds sowing mistakes - Learn from our own experience over the years and what we have observed from fellow gardeners and how to avoid them.

Read More
May 15, 2023

Gardening hack - Seed sowing toolkit

Start growing your own with us. We share our gardening hack and time-tested toolkit for seed sowing. This blog is the first in a series of blogs, and we talk about tools for watering seeds and seedlings.

Read More
May 15, 2023

Gardening goals for 2023 - New ideas, family favourites in the garden and retrials of past failures

Start your gardening journey in 2023 with these tips, from vegetable gardening to flower beds to edible flowers, get inspired by our resident gardeners in Odla Mer and find the perfect way to enjoy nature.

Read More
May 14, 2023

Odla Mer makes gardening and plant care easy - Now available in Android

Odla Mer gardening app makes gardening and plant care easy. Now available in Android for early access. If you're a gardener or just love plants, you won't want to miss this!

Read More
May 14, 2023

How to plant for the season

Spring will soon be here! You want to be ready to start planting as soon as the warm weather comes and get ready for a season of growth. Whether you are an experienced gardener or just getting your feet wet, planting for the season can be an enjoyable and fulfilling experience. Here is a guide with tips on how to get started. Use the Odla Mer Customized Planting Calendar to help you plan your planting season.

Read More
December 16, 2022

Embrace the Benefits of Gardening

When life gets too hectic, there's nothing quite like delving into a hobby to regain your sense of balance and wellbeing. For many people, gardening is the perfect antidote to a chaotic schedule. Not only does it provide an outlet for creativity and relaxation, but it can also have a tangible positive impact on your physical and mental health. Let’s take a look at some of the reasons why you should start gardening today.

Read More
December 16, 2022

Planting perennials?

We give you a step-by-step guide on how to get a head start with planting perennials by sowing them indoors. Perennials are one of the easiest and most cost-effective ways to make your garden beautiful.

Read More
December 16, 2022

Protect your garden from heavy snow

Step by step guide to tackle the snow!

Read More
December 16, 2022

Odla Mer's Story

We started, Odla Mer with the mission to help and inspire gardening enthusiasts and plant lovers to grow more and care for their plants easily.

Read More