August 24, 2023

Buxbom - Plantering och skötselguide

Vintergrön växt med stort användningsområde. Kan användas som låg häck, friväxande eller som formklippt i rabatt eller kruka. I den här guiden delar vi med oss ​​av enkla skötsel och planteringsråd.

Buxbom - Plantering och skötselguide

Läge

Trivs i både sol och halvskugga, men undvik gassande sol då den lätt kan ta skada under vinterhalvåret. Kan med fördel täckas för vårsolen för att undvika brännskador vid tjäle i marken. 

Härdighet

Zon 1-3 beroende på sort och art. Sorterna ‘Polar’ och 'Faulkner' hör till de härdigaste och kan klara upp till zon 4-5 med gynnsamma förhållanden. 

Formklippa Buxbom

  • Lämpar sig utmärkt som formklippt klot, kub eller kanske pyramid, i rabatt eller kruka. 
  • Med sitt långsamma växtsätt är det lätt att behålla formen med regelbunden beskärning. 
  • Kloten gör sig bra i grupper med där man kan blanda olika storlekar för maximal effekt.

Buxbom som häck

  • För en tät häck planteras 3-4 per meter beroende på storlek
  • Undvik att plantera för djupt. Plantera så att jordytan i krukan är något högre än marknivån.
  • Beskär häcken så att den är något bredare i botten än i toppen. Då får man in mycket ljus och minskar risken för att den skall brytas av om det ligger snö på vintern. 

Beskärning

Klipp bort döda och vissna grenar på våren, men vänta med beskärning till att nytillväxten visat sig mot slutet av juni. Det är lätt att se på att de nya skotten har en ljusare grön färg.

Jord och plantering

Trivs i mullrik, näringsrik och väldränerad jord. Undvik platser med stående vatten på vintern. Vattna plantan ordentligt innan plantering. 

Gräv en grop som är lika djup som rotklumpen, då hamnar växten i bra nivå. Gör ordentligt med utrymme åt sidorna och fyll på med en blandning av befintlig jord och näringsrik planteringsjord. Då kan rötterna etablera sig väl och den är redo för vintern. 

Bra att tänka på

  • Vintergröna växter skapar struktur och är ett grönt inslag i din trädgård året runt.
  • Ta bort snö på vintern så att grenar inte knäcks av tyngden
  • Täck mot vårsolen med fiberduk om den står i soligt läge
  • Plantera gärna tillsammans med buskar eller perenner med mörka, eller stora blad för vacker kontrast.