August 25, 2023

Plantera fruktträd

Fruktträd är ett självklart inslag i många trädgårdar. Riklig skörd av frukt eller bär, svalkande skugga och vacker blomning som lockar insekter och humlor och bin till din trädgård. Här kommer tips för att hjälpa dig ge ditt träd de bästa förutsättningarna.

Plantera fruktträd

När kan man plantera fruktträd?

Krukodlade träd kan man plantera hela säsongen, så länge det inte är fruset i marken. Vid höstplantering krävs ofta mindre vattning då temperaturen är lägre och det är fuktigare i marken. 

Läge

Fruktträd vill stå på en ljus och solig plats i trädgården för att ge riklig skörd, gärna skyddat från kalla vårvindar som riskerar att ge köldskador under blomningen. Körsbär skall ej planteras i gassande sol då det kan bildas sprickor på stammen. Detta går också att undvikas genom täckning med juteväv eller fiberduk. 

Jord

Mullrik, näringsrik och väldränerad jord passar de flesta arter. Lerjordar kan förbättras med kompost eller barkmull och sandiga jordar med planteringsjord och näringsrik, välbrunnen gödsel. 

Plantering och vattning

  • Gräv en grop som är 3x krukan bredd och något djupare än rotklumpen.
  • Vattna trädet ordentligt innan det planteras i gropen.
  • Fyll upp med jord så att trädet hamnar lite över marknivån. Det kommer att sjunka med tiden då jorden kompakteras.
  • Blanda befintlig jord med planteringsjord och fyll igen gropen. Undvik att fylla upp med jord mot stammen. 
  • För att göra trädet stadigare mot vind så sätt ner en trästör i marken utanför rotklumpen och bind upp med mjukt band eller rep. 
  • Vattna igenom hela växtbädden ordentligt så att det blir kontakt mellan jorden och rötterna. Under första säsongen när trädet skall etablera sig är 10L vatten i veckan en bra utgångspunkt. 

Stören kan man ta bort efter två säsonger då trädet har etablerat sig och  tillskott av gödsel kan göras på våren. 

Beskärning

För att få kraftig tillväxt beskär man på våren. För att minska kronan och släppa in ljus beskär man under JAS (Juni, Juli, Augusti).

Vårbeskärning av unga träd ger kraftigare tillväxt vilket också är bra för att bygga upp en stadig krona som kan bära mycket frukt. Gallring i en tät krona kan göras i JAS för att få in mer ljus och få bättre frukt.

Äldre träd kan man med fördel beskära under JAS, både för att släppa in mer ljus och för att undvika att trädet skjuter många så kallade vattenskott. 

Beskär inte mer än 30% av trädets volym vid ett tillfälle och fokusera på grenar som korsar eller ligger emot andra, som växer rakt upp och konkurrerar med toppen, eller som pekar inåt i kronan. 

För körsbär, plommon, persika och aprikos kan man vara mer återhållsam med beskärning.