July 26, 2023

Plantering av buskar och träd

Buskar och träd utgör stommen i din trädgård och bidrar med form och struktur. De ger skugga, vindskydd och inramning. De bidrar till en större biologisk mångfald och binder CO2. I den här guiden delar vi med oss ​​av enkla skötsel och planterings tips.

Plantering av buskar och träd

Bra att tänka på

1. Vart  växten ska stå och hur mycket sol får platsen under dagen. Uppskatta antalet timmar. 0-3 tim är skugga. 3-6 tim är halvskugga. Full sol är allt över 6 tim

2. Är jorden torr, sandblandad och väldränerad eller fuktig, mullrik eller kanske lerig? Är det en vindutsatt växtplats eller blir det stående vatten?

3. Att veta hur stor växten får bli när den är färdigvuxen hjälper till att välja rätt växt för den tilltänkta platsen.

4. Hur mycket tid man vill lägga på skötsel, bevattning och beskärning gör att man kan hitta rätt växt för den som gillar att påta i trädgården eller önskar något mer underhållsfritt. 

5. Välj växter som blommar vid olika tider på säsongen eller när man vill njuta av sin trädgård, uteplats eller balkong. 

Dvärgsyren 'Palibin'

När kan man plantera buskar och träd?

Det går bra att plantera under hela säsongen från vår till höst. Vid höstplantering krävs ofta inte lika mycket vattning då temperaturen är lägre och det är fuktigare i marken. I norra Sverige kan man med fördel plantera på våren så får växterna en säsong att rota sig innan vintern kommer.

Plantera buskar och träd under hela säsongen från vår till höst

Växtplatsen

Det är enklast att välja växt efter platsen istället för tvärtom. Buskar och träd köps ofta i mindre kvalitet och välj därför en plats där växten kan få utvecklas till full storlek. Ofta täcker rötterna en lika stor eller större yta än kronan. Växter gillar sällan stående vatten så undvik sänkor, vid stuprännor eller där det tippas snö på vintern. Kom ihåg att det finns oftast en växt för de mest utsatt och knepiga växtplatserna!

Förbered växtplatsen

Jord och planteringsgrop

Gräv en grop som är två till tre gånger så stor som krukan växten kommer i. Gör gropen något djupare än vad krukan är och fyll sedan tillbaka jord så att växten står något högre än marknivån. Den kommer att sjunka när jorden med tiden kompakteras igen. 

Använd gärna hälften befintlig jord och blanda upp med planteringsjord anpassad för den växt du valt ut. Ta reda på om din växt har några särskilda krav på mullrik, väldränerad eller kanske jord med lågt pH.

Jord och planteringsgrop för att plantera trädet eller busken

Vatten

Vattna växten ordentligt innan plantering så att den är genomfuktad när den placeras i gropen. Efter plantering vattna hela bädden så att jorden är ordentligt fuktig och det är kontakt mellan rotklumpen och den nya jorden. 

Olika växter har olika vattenbehov men en bra grundregel är 10 l/m2 och vecka.

Vattning till nyplanterade träd och buskar

Stöd och uppbindning 

Vid trädplantering är det bra att sätta ner en stör intill rotklumpen som stabiliserar trädet innan det har rotat sig. Slå ner den minst 50cm så att den står stadigt i marken. Bind upp trädet mot stören med ett mjukt rep eller band som inte skadar barken och låter trädet röra sig utan att det kan välta. 

Stöd och bindning till nyplanterade träd

Skydda ditt  nyplanterade träd mot harar och rådjur

Använd ett stamskydd eller en gör en inhägnad med hönsnät för att hålla rådjur och harar borta.

Skyddar nyplanterat träd mot rådjur

Med dessa steg kan du ge bästa villkor för dina nyplanterade träd och buskar, så att de kan växa och frodas i din trädgård. Lycka till med ditt nya projekt med att plantera nytt träd eller buske i din trädgård.